2% dane

arrow
Vopred Vám ďakujeme za prejav Vašej dôvery k činnostiam, ktoré realizuje naše občianske združenie.

Cieľom združenia je:

  • vytvorenie celoročných podmienok pre rozvoj konskej turistiky, rekreačného jazdenia, canisterapie pre členov a iných záujemcov,
  • podpora voľno časových aktivít členov a iných záujemcov – detí, mládež, dospelí, najmä v oblasti ekoturistiky, ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu,
  • zvýšenie atraktivity a návštevnosti regiónu Horný Zemplín – ponuka rôznorodých turistických produktov prezentujúcich prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo regiónu,
  • rozvoj neformálneho vzdelávania pre členov a iných záujemcov najmä v oblasti ekoturistiky a jazdectva.

Údaje potrebné k poukázaniu 2%

Obchodné meno: Rekreačný a jazdecký dvor pod Vihorlatom
Právna forma: občianske združenie
IČO : 42231060
Kamienka 222
067 83 Kamenica nad Cirochou

Stiahnuť vyhlásenie Stiahnuť potvrdenie o zaplatení dane
about-us-main