22. september 2012

Projekt finančne podporilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.

PLAGÁT | BANNER

Občianske združenie: Rekreačný a jazdecký dvor pod Vihorlatom( ďalej len „RAJD“),

sídlo: Kamienka 222, 06783 Kamenica n/Cirochou, IČO: 42231060.

Správa o vyhodnotení akcie: Hubertové slávnosti pod Vihorlatom v Kamienke

V  obci Kamienka sa 21. až 23. septembra 2012 uskutočnil II. ročník Hubertových slávnosti. Zorganizovalo ich občianske združenie Rekreačný a jazdecký dvor pod Vihorlatom (ďalej len „RAJD pod Vihorlatom“) , ktoré je člen skupiny MAS pod Vihorlatom za výraznej pomoci obce Kamienka a finančnej spoluúčasti Prešovského samosprávneho kraja vo forme finančného príspevku v rámci výzvy zastupiteľstva PSK. Cieľom bol rozvoj ekoturizmu v regióne, podpora športových aktivít mládeže a integrácia hendicepovaných detí. Propagačné materiály a publicitu akcie zabezpečilo občianske združenie RAJD pod Vihorlatom u Ing. Ján Poprik – JP media . Na slávnosti Huberta sa začali schádzať jazdci z Poľska, od Maďarských hraníc a širokého okolia už v piatok. Ubytovanie pre jazdcov a ustajnenie koní, seno a čistenie koralu vzhľadom na ich počet zabezpečil RAJD pod Vihorlatom v blízkom okolí u Ing. arch. Jozefa Bajusa, ARGO – projekčná kancelária Jozefa Rholla 410/99, 067 77 Zemplinské Hámre. Ostatné bežné jazdecké potreby pre jazdcov a kone na základe objednávky organizátora akcie zabezpečil Wild West Western Strážske, Zámočnícka 147, 072 22 Strážske. Stany a mobiliár (montáž a demontáž stanu + dopravu) pre verejnosť i jazdcov občianske združenie RAJD pod Vihorlatom zabezpečilo u Ing. arch. Jozefa Bajuza, ARGO – projekčná kancelária Jozefa Rholla 410/99, 067 77 Zemplinské Hámre. Posedením pri gitare, harmonike a dobrom jedle sa otvorili nielen Hubertové slávnosti, ale aj srdcia zúčastnených, ktorý si vymieňali skúsenosti z chovu a výcviku koní, informácie o konských trasách, debatovalo sa o možnostiach rozvoja jazdeckej turistiky v celom regióne Šariša, Zemplína až do ciest do Poľska s prepojením okolitých regiónov.

V sobotu sa na otvorenie Hubertových slávnosti postavilo 37 koní a jazdcov.

Zúčastnených jazdcov, občanov obce, hostí a okolo 100 detí privítal starosta obce Kamienka Ing. Benjamín Blaha. Za občianske združenie RAJD pod Vihorlatom sa prihovoril p. Oráč Jozef, ktorý vysvetlil trasu a regule Hubertovej jazdy a vyzval jazdca Samuela Brusa (ranč Brezina), aby hlasným trúbením na lesnom rohu slávnostne zahájil Hubertové slávnosti a Hubertovú jazdu. Následne sa jazdci, konský záprah s deťmi vybrali hore dedinou. Jazdcov a ich koníky čakala najťažšia časť trasy tzv. cvalová tryskovačka, kde v kopcovitej lúke bola na konári upevnená líščia kožušina. Ako prvý si ju po urputnom boji zaslúžil koník menom Sultán s Richardom Pavlotym , druhý koník Jasper s Veronikou Kakošovou a tretia v poradí skončila kobyla Šniba s Ľudmilou Oráčovou. Adrenalínovú jazdu jazdci zavŕšili pokojným príchodom naspäť do areálu športového ihriska, kde na nich už netrpezlivo čakala široká verejnosť. Pre všetkých zúčastnených malých i veľkých, našich aj „cudzích“ šikovný „GUĽÁŠ MAJSTRI“ nachystali dobroty. Tu bolo vidno ako sa do tejto akcie zapojili všetky športové aj kultúrne organizácie obce. Poľovníci varili „Poľovnícky guľáš“, futbalisti „Guľáš futbalový“, jazdci nachystali originál „Western-country guláš“ a nezabudlo sa ani na naše ratolesti pre, ktoré bol pripravený „rodičovský guľáš“. Za každým výdajným stolom stáli naše „zlaté“ dievčatá z Únie žien , ktoré obsluhovali prítomných čajom, kofolou a pivom. Kým sa jazdci občerstvovali a pripravovali taktiky na ďalšie disciplíny (kroková a  klusová líška), detí sa vozili a ukazovali svoje nazbierané skúsenosti s jazdou na koni svojím rodičom. Neraz s detským úsmevom dostali do sedla aj svoju babku, či dedka. Boli to čarovne prežité chvíle.. Tie čriepky šťastia, ktoré sa oplatí zažiť. Vozenie na koči pre našich najmenších, za ktoré patrí veľká vďaka a úcta p.Karľovi a jeho priateľovi “Frenkymu“ vystriedali ďalšie súťaže do ktorých sa so zápalom vrhli. Detskú líšku absolvovali na etapy takmer všetky deti za doprovodu svojich rodičov, či jazdcov. Napokon ukrytú líščiu kožušinu v tráve spoločne našli Nina Bončíková, Milan a Robko Argayovi na koníkoch Solon, Carmen, Šniba. Potom nasledovala disciplína tzv.klusová líška, kde jazdci predviedli svoje jazdecké umenie a „kradli“ líščiu kožušinu majstrovi honu. Disciplína bola tak nabitá energiou, že výdatným potleskom si obecenstvo vytlieskalo štyri opakovania. Vyhrávali postupne Veronika Kakošová (RAJD Kamienka), Daniela Danková (ranč Breziny), Lacika Kiss (Kráľovský Chlmec) a Daniel Filo z Martina (ranč Aliaška). Slávnostným dekorovaním víťazov starostom obce Ing. Benjamínom Blahom a poďakovaním všetkým prítomným sa Hubertové slávnosti nekončili. Deti sa naďalej do sýta vozili na koníkoch a rodiny si užívali atmosféru sobotňajšieho popoludnia. Všetci vedeli, že ďalším bodom Hubertových slávností zavŕši country bál. Znova bolo vidno, že veľkolepá slávnosť nemôže byť organizovaná jediným človekom. Členky miestnej organizácie Únie žien pripravili pre hostí slávnostnú sálu, chutné jedlo a zúčastnení v kovbojských robách dobrú náladu. Zábava pokračovala do neskorých ranných hodín. Nedeľným pochodom na Poľsko, zdolaním 50 km oficiálne, úspešne a v zdraví ukončili jazdci Hubertové slávnosti po Vihorlatom. Cťou malej a krásnej obce Kamienka je aj to, že Hubertové slávnosti a stretnutia ľudí o d koní i country hudby sa nekonali prvý raz. A znova tak ako aj z minulého ročníka výťažok z akcie organizátori darovali deťom z miestnej materskej škôlky na nákup posteľových matracov a Mikulášskych darčekov pre deti z obce.

Zo strany organizátorov patrí poďakovanie za finančnú podporu zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja, MUDr. Vladimírovi Kostilníkovi, MVDr: Jánovi Ferkovi a MAS pod Vihorlatom. Akciu podporili aj súkromní sponzori: DAK- profi J.Bončík, firmy Stavmax, Probe – S.Veľas, EKO farma Myslina – J.Sivý, Mäso- udeniny – M.Jancusková, V. Babjak, J.Oráč, Ing. J. Haburaj.

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným jazdcom, ktorých celá Kamienka obdivovala v ich jazdeckom a tanečnom umení. Veríme, že sa stretneme aj o rok osláviť dni sv. Huberta.

%d blogerom sa páči toto: